Những mẫu tin nhắn hài hước khó đỡ

9:23,Friday, September 20th, 2013 Twitter

Những tin nhắn hài hước khiến người xem không thể nhịn cười.

Đọc tin nhắn mà cười 'chảy nước mắt' | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,tin nhắn hài hước
Bằng cổ tay cơ đấy

Đọc tin nhắn mà cười 'chảy nước mắt' | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,tin nhắn hài hước
Quá phũ

Đọc tin nhắn mà cười 'chảy nước mắt' | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,tin nhắn hài hước
Troll nhau à?

Đọc tin nhắn mà cười 'chảy nước mắt' | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,tin nhắn hài hước
Xin lỗi anh không phải bò

Đọc tin nhắn mà cười 'chảy nước mắt' | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,tin nhắn hài hước
Phũ tập 2

Đọc tin nhắn mà cười 'chảy nước mắt' | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,tin nhắn hài hước
Quá nhọ cho F.A

Đọc tin nhắn mà cười 'chảy nước mắt' | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,tin nhắn hài hước
Bạn thân là đây

Đọc tin nhắn mà cười 'chảy nước mắt' | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,tin nhắn hài hước
Đi đêm lắm có ngày gặp ma

Đọc tin nhắn mà cười 'chảy nước mắt' | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước,tin nhắn hài hước
“Anh đã làm gì sai?”

Theo 2sao.vnGửi bình luận

Đang chạy thử nghiệm depvn.info

Liên hệ:

Tải 72 mục trong 2.427 giây.