Ảnh đẹp Việt Nam

Menu

 

Ảnh nghệ thuật của Michael Trần: Trần truồng

Tôi thích Trần Truồng, mỗi lần trần truồng là mỗi lần tôi có cảm giác “buông xả”, dù chỉ “buông xả” về hình tướng, thế nhưng nó cũng tác động ít nhiều đến nội tại, giúp cho tinh thần được giải phóng khỏi những ý niệm tiêu cực nảy sinh hàng ngày. Vì vậy khi ngủ tôi luôn Trần Truồng.

Trần truồng giúp con người trở lại bản chất của chính mình một cách hoàn hảo nhất!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

Tác giả Michael Trần – vnphoto

Categories:   Nghệ thuật

Bạn muốn gởi bình luận?

Loading Facebook Comments ...